top of page

ProjectenHieronder treft u enkele voorbeeldprojecten aan waaraan Next Step Management heeft bijgedragen. 

Project 1
Risicomanagement en compliance

In opdracht van een grote zorgorganisatie adviseren wij over risico-identificatie, -analyse en -beheersing en de borging van compliance. Het traject wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid van de professionals. 

Project 2
Training lead auditing / modern toezicht

Samen met LRQA ontwikkelde Next Step Management een training die de opleiding tot lead auditor en specialist systeemtoezicht combineert. De training kan in drie of vier dagen worden gegeven en op maat worden gesneden. 

Project 3
Advies Staat van VTH

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelden wij een analytisch model dat de basis vormt voor de Staat van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het Omgevingsdomein. 

Project 4
Toezicht op risicorelevante bedrijven Noord-Brabant

Voor de Brabantse Omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en waterschappen ontwikkelde Next Step Management een toezichtsaanpak gericht op het verbeteren van de veiligheidsbeheersing door de bedrijven zelf. Belangrijke onderdelen waren een toezichtsstrategie, een trainingsprogramma en een communicatietraject. 

bottom of page