top of page

ProjectenHieronder treft u enkele voorbeeldprojecten aan waaraan Next Step Management heeft bijgedragen. 

Project 1
Private kwaliteitsborging bouw

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken adviseerde Next Step Management over de geschiktheid van kwaliteitsborgingsinstrumenten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.  

Project 2
Aanpassing drinkwaterwet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens de Drinkwaterwet aan te passen. Next Step Management adviseerde het ministerie over de aanpassing van deze wet ten aanzien van het toezicht op de governance van drinkwaterbedrijven. 

Project 3
Toezicht op governance
Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) stelt het toezicht op de governance centraal. Toezicht op governance is een relatief nieuw fenomeen voor publieke toezichthouders. Wij mochten de Aw helpen met het opstellen van een beoordelingskader en ondersteunende trainingen om dit kader toe te passen. 

Project 4
Toezicht op risicorelevante bedrijven Noord-Brabant

Voor de Brabantse Omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en waterschappen ontwikkelde Next Step Management een toezichtsaanpak gericht op het verbeteren van de veiligheidsbeheersing door de bedrijven zelf. Belangrijke onderdelen waren een toezichtsstrategie, een trainingsprogramma en een communicatietraject. 

bottom of page