top of page

Publicaties

Bree, M.A. de, Meerman, P. (2024). Toezicht op zijn Brabants; Innovatief toezicht houden onder de Omgevingswet, Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving, geaccepteerd voor publicatie.

 

Stevens, R., Dijk, G.M. van, Bree, M.A. de (2023). Een visitatie om van te leren, TPC Online, geaccepteerd voor publicatie. 

 

Bree, M.A. de, Dees, M., Bosch, S. van den (2023). Via regelvloedgolf naar duurzaamheid? https://www.accountant.nl/discussie/opinie/2023/10/via-regelvloedgolf-naar-duurzaamheid/

 

Bree, M.A., Ziskoven, B. (2023). Vervaging van veiligheidsbesef, Safety Delta Nederland, safetydelta.nl. 

Bree, M.A. de, Stoopendaal A. (2023). A regulatory perspective on organizational integrity, in: Kaptein S.M. (Ed.), Handbook of organizational integrity, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, in press.

 

Bree, M.A. de, Dees, M., Scheltema, M.W. (2023). Ex-durante evaluatie van wetgeving en beleid; Nieuw normaal in turbulente tijden, Regelmaat, 38(3).

 

Haas, H. de, Bree, M.A. de (2023). Moral leadership in regulation; Lessons from education, in: N. Pfeffermann and M. Schaller (Eds.), New Leadership Communication - Inspire Your Horizon: World Lecture, Cham: Springer Nature Switzerland, in press.

Bree, M.A. de (2022). Compliance moet gaan over het doel, Tijdschrift voor compliance, nr 2.

Bree, M.A. de (2021) Lerende wetgever ziet kritiek niet als bedreiging, Financieel Dagblad, 20 juli

Bree, M.A. de, Dees, M. (2021). How to regulate in a complex world, ECPR conference, Exeter. 

Huizinga, K., Bree, M.A. de (2021). Exploring the risk of goal displacement in regulatory agencies: a goal ambiguity approach. Public Performance and Management Review. doi: 10.1080/15309576.2021.1881801

Bree, M.A. de, Stoopendaal, A. (2020). De- and recoupling and public regulation, Organization Studies, Vol. 41(5), 599-620. 

Bree, M.A. de (2020). To Mars on a bike; Images of Regulation. In N. Pfeffermann (Ed.), New Leadership in Strategy and Communication (pp. 15-25). Switzerland: Springer Nature Switzerland AG. 

Bree, M.A. de, Dees, M. (2019). Complexiteit vraagt om een andere manier van regels makenTPC: tijdschiift voor governance, audit & control, nr., nr. 6.

 

Budding. C.T. et al. (2019). Rechtmatigheid: Regels en Bedoelingen. In TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 6.

Kees Huizinga, Martin de Bree (2017). Doelverschuiving binnen Toezichthouder Organisaties; Typologie en Optreden, Tijdschrift voor Toezicht nr 1-2.  

Bree de M.A., Haas de J.M.D. (2017). Using Management Systems in Environmental Supervision, in Lee Paddock, David L.

Markell, Nicholas Bryner (Eds.), Compliance and Enforcement of Environmental Law, Abington UK, Edward Elgar Publishing.

 

M.A. de Bree, Toezicht in Beweging, in Toezicht in Turbulente Tijden, Instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg, 2017

Annemiek Stoopendaal, Martin de Bree, Paul Robben (2016). Reconceptualizing Regulation: Formative Evaluation of an Experiment with System-Based Regulation in Dutch Health Care, Evaluation, Vol. 22(4)

Vos, R.O., Bree M.A. de, 2016, Meer zuurstof in het systeem, TPC Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control, SDU, nr. 4

Martin de Bree, Certificatie en overheidstoezicht; Twee werelden zoeken voorzichtig toenadering, Safety!, nr. 3, 2016, p.20-22

Bree de, M.A. (2016). De promotiegroep Modern Toezicht, Tijdschrift voor Toezicht, 2.

Martin de Bree & Henk Ruessink (Eds.), Innovating Environmental Compliance Assurance, INECE, 2015, ISBN 978-1-326-49318-9

 

Martin de Bree (2015). Certificatie en Publiek Toezicht; De rol van certificatie van managementsystemen bij publiek toezicht in het omgevingsrecht, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Martin de Bree, Understanding Compliance Management: Opening the Black Box of Self-regulation, in Special Report on Next Generation Compliance, INECE, 2015

 

Martin de Bree, Han de Haas, Paul Meerman, Can supervision and enforcement networks make self-regulation work?, in Environmental Enforcement Networks; Concepts, Implementation and Effectiveness, Edited by Michael Faure, Peter De Smedt and An Stas, Edward Elgar Publishing, 2015

 

Martin de Bree., Overheidstoezicht en Corporate Governance, in Prof. dr. Mijntje Luckerath-Rovers, Prof. mr. dr. Barbara Bier, Prof. dr. Hans van Ees en Prof. dr. Muel Kaptein (Eds.) Jaarboek Corporate Governance 2014/2015, Kluwer

 

Paul Meerman en Martin de Bree, 'Compliance Assurance through Company Compliance Management Systems' in Next Generation Compliance and Enforcement by LeRoy Paddock and Jessica Wentz (editors), Environmental Law Institute Washington, D.C., 2014, ISBN 1-58576-163-0

 

Dr. Annemiek Stoopendaal, Dr. ing. Martin de Bree, Drs. Franske Keuter, Dr. P.B.M. Robben, 'Systeemtoezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. Een experimentele innovatie van toezicht.', Tijdschrift voor Toezicht 2014-2, p. 27-46

 

Annemiek Stoopendaal, Martin de Bree, Evaluatieonderzoek Systeemtoezicht op kwaliteit en veiligheid in de zorg; Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen, iBMG 2014/03

 

Martin de Bree, Private Borging van Regelnaleving in het Omgevingsrecht, RSM Erasmus University iov het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 21 juni 2013

 

​Meerman P., De Bree M.A., Compliance assurance, Next Generation Compliance Workshop, USEPA, George Washington University, December 12, 2012

De Haas, J.C.M., Meerman, P., De Bree M.A., Compliance Assurance Through Company Compliance Management Systems, IMPEL report 2011/04, May 2012Han de Haas, Paul Meerman, Martin de Bree, Compliance Management and System-based Supervision, INECE conference Whistler Canada, June 2011

M. A. de Bree, Managementsystemen en toezicht, symposiumbundel van 8 juni 2011, Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, ISBN 978-90-5677-128-7M.A. de Bree, Hoe landelijke inspectiediensten omgaan met systeemtoezicht, Tijdschrift voor Toezicht, 2010(1)3​

bottom of page